Wyeliminowany transport lotniczy? Należy ci się zadośćuczynienie! Sprawdź jak je dostać i walcz o swoje!

Posted on 25/02/2020 7:45am

W transporcie powietrznym, tak jak w każdym pozostałym mogą wydarzyć się przeróżne przypadki, które są zależne od wielu składników. Na ogół zdarza się odwołany lot z powodu złych warunków pogodowych.

podróż samolotem
Author: Prayitno / Thank you for visiting ! (3 millions )
Source: http://www.flickr.com
Są to wyjątkowe sytuacje w związku z jakimi nie posiadamy możliwości do żadnych roszczeń w stosunku do linii lotniczych. Do tych sytuacji należy także odwołanie lotu i powiadomienie o tym pasażera na dwa tygodnie przed przewidywanym lotem, bądź oferta opcjonalnego lotu na takiej samej trasie w pokrewnym terminie. Nawet w wyjątkowych okolicznościach, w razie konieczności linie lotnicze są zobowiązane do udzielenia pomocy w czasie czekania na nowy lot. Odwołany lot zobowiązuje przewoźnika do darmowego wyżywienia, dwie rozmowy telefoniczne, lokum w hotelu wraz z transportem między lotniskiem a miejscem kwatery. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat wejdź na Skylegal OdszkodowaniaPomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony, lub opcjonalny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje jedynie w przypadku niezbędności oczekiwania na ów lot przez jedną, bądź kilka nocy.W sytuacji, gdy został odwołany lot, naprawienie szkody jest możliwe w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu. W takim przypadku linie lotnicze powinny zorganizować wyjazd do miejsca docelowego współmiernym opcjonalnym środkiem transportu, albo zwrócić wartości biletu oraz, w stosownych przypadkach, umożliwić darmowy transport powrotny. W sytuacji dużego spóźnienia o najmniej 5 godzin istnieje też prawo domagać się oddania pieniędzy, lecz jeśli pasażer przymnie zwrot, wówczas linie lotnicze nie są zobowiązane już gwarantować dalszej pomocy ani organizować dalszej podróży.pokład samolotu
Author: Matt Popovich
Source: http://www.flickr.com
Oprócz tego, jeżeli przybycie na miejsce nastąpi z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, należy się odszkodowanie w wielkości 250–600 euro w zależności od długości przelotu.
Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w formie finansowej. Za pisemną zgodą pasażera, może wystąpić w formie vouchera, albo usług. W przypadku kiedy jest odwołany lot, odszkodowanie zależne jest od długości trasy. Jest to szczegółowo ustalone w odpowiednich zarządzeniach.

Tags: hotel, voucher